Disclaimer Eliza Vastgoed BV

Kamer van Koophandel

Eliza Vastgoed BV staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 61241113.

Inhoud

De door Eliza Vastgoed BV verstrekte informatie is ontleend aan bronnen die betrouwbaar mogen worden geacht, maar voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. De verstrekte informatie is uitsluitend indicatief en kan op ieder moment zonder verdere aankondiging worden gewijzigd.

Aansprakelijkheid

Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Eliza Vastgoed BV kan niet garanderen dat de website foutloos of ononderbroken functioneert. Eliza Vastgoed BV en de (eventuele) overige leveranciers aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze site(s) en de daarop/daardoor verstrekte informatie. Eliza Vastgoed BV aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van sites die niet door Eliza Vastgoed BV worden onderhouden en waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar de site(s) van Eliza Vastgoed BV.

Verantwoordelijkheid

Afnemer van de informatie is verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de informatie. De informatie mag uitsluitend door de afnemer zelf worden gebruikt. Afnemer mag de informatie niet overdragen, verveelvoudigen, bewerken of verspreiden. Afnemer is verplicht aanwijzingen van Eliza Vastgoed BV omtrent het gebruik van de informatie op te volgen. Ten aanzien van de inhoud van deze website bestaat geen overnemingsvrijheid; alle auteursrechten, ook die bedoeld in art.15 Auteurswet worden voorbehouden. Nederlands recht is van toepassing.

Cookies op deze website

Een cookie is een klein tekstbestandje dat door een website op uw computer, tablet of mobiele telefoon wordt geplaatst. Op deze website gebruiken wij cookies om te meten hoeveel bezoekers op de website komen, welke pagina’s het populairst zijn en welke zoekwoorden worden gebruikt. De cookies registreren niet wie u bent of wat uw e-mailadres is. We kunnen deze cookies niet herleiden naar een computer of individu. Meer informatie over cookies vindt u op de website van de Consumentenbond.