Eliza ontwikkelt hoogwaardige, duurzame woningen in Hilversum en Het Gooi. Als projectontwikkelaar en belegger onderscheiden wij ons graag als een betrouwbare, gecommitteerde partner voor huurders en andere belanghebbenden.

Thuis in Hilversum en Het Gooi

Eliza is een ontwikkelende belegger met een focus op de regio Hilversum en Het Gooi. Daar zijn we thuis, kennen wij de weg, de mensen, vraag en aanbod. Omdat wij er leven, weten wij wat er leeft. Onze persoonlijke betrokkenheid en deskundigheid maken ons tot specialist in de regio.

Onze projecten variëren van betaalbare huurwoningen in het middensegment tot luxe koopwoningen. De gemene deler bij al deze projecten: hoogwaardige bouwkwaliteit en oog voor detail.

Kwaliteit en duurzaamheid

Bij de ontwikkeling van onze projecten zetten wij net een stapje meer. Kwaliteit en betaalbaarheid gaan volgens ons wél samen, en daarom besteden we veel aandacht aan wooncomfort en de afwerking van onze woningen.

Duurzaamheid speelt daarbij een belangrijke rol. We werken met gerenommeerde aannemers en nemen een actief sturende rol in de bouwfase. Door bewust te investeren in energiezuinige maatregelen hebben onze woningen een hoog energielabel.

Bekijk onze projecten

Oog voor omwonenden en omgeving

Er is niets mooier dan vermoeide panden een tweede leven geven, of een mooi project goed te integreren in een bestaande omgeving. Want een project van Eliza moet – wat ons betreft – passen bij het straatbeeld, maar ook een verbetering van dat straatbeeld opleveren.

Het bouwen of verbouwen van een pand heeft impact op de bestaande woonomgeving. Eliza gaat daar niet klakkeloos aan voorbij en houdt daar rekening mee. Transparantie en open communicatie met omwonenden horen daarbij.

Blijvend gecommitteerd

We zijn geen snelle ‘opkopers en opknappers’, maar blijven betrokken bij het pand en de bewoners. Niet zelden blijft Eliza zelf eigenaar van de projecten die zij ontwikkelt.

De kwaliteit die we beogen is in het belang van onze huurders, maar ook in ons eigen belang: wij zien onze panden als een investering voor de lange termijn. En dat is een wezenlijk verschil met projectontwikkelaars die zich richten op een zo snel mogelijke verkoop.

Uw gesprekspartner

De dagelijkse leiding van Eliza Vastgoed is in handen van Casper Landeweerd, die het bedrijf in 2014 met zijn vader Nico startte. Zijn opleiding Vastgoedkunde en ervaring als woningmakelaar en financieel adviseur bij ABN AMRO vormen de basis voor de commerciële, financiële en bouwkundige aspecten van het vak.

Wij komen graag in gesprek met partijen die beschikken over vastgoed of grond met ontwikkelingskansen. Ziet u mogelijkheden voor samenwerking? Neem dan gerust contact op.

Neem contact op