In ontwikkeling

De Wybert

Het voormalige fabrieksgebouw aan de Larenseweg 125 wordt gesloopt en hier worden 3 woonblokken teruggebouwd. Het woonprogramma bestaat uit 4 grondgebonden hofwo­ningen en 52 appartementen (verdeeld over twee gebouwen) met een ondergrondse parkeergarage. De 27 appartementen aan de straatzijde zullen worden verkocht. De resterende woningen worden door Eliza in belegging gehouden voor de verhuur. Met dit programma wordt een diverse doelgroep aangesproken, zowel wat betreft leeftijd als portemonnee. Wel geldt dat met het beoogde programma speciale aandacht uitgaat naar de starters en jonge gezinnen. De gebouwen hebben elk hun eigen identiteit, maar zijn wel duidelijk familie van elkaar, onder andere door het materiaalgebruik. Als eerbetoon aan de historie van de plek zal worden gebouwd met een speciaal geproduceerde baksteen.

In samenwerking met